A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

dhhhdhd

Đề kiểm định chất lượng học kỳ 1 môn tiếng Anh khối 5

                                                                                                     

 1. What’s your village like?
 1. It’s small                   B. It likes small    C. It’s like small            D. It likes small
 1. ….lessons do you have today?  -Two
 1. What               B. How                 C. How many                D. How often
 1. Where …you go last Sunday?
 1. do                    B. were                 C. are                             D. did
 1. Do you have English today?
 1. Yes, I have      B. No, I have        C. Yes, I do                             D. No, I do
 1. How do you practise ….. ... English?
 1. read                 B. reads                C. reading                      D. to read
 1. Where ….you yesterday?
 1. are                             B. were                 C. did                             D. do
 1. ……do you go to the library?  Twice a week
 1. How many       B. How often        C. How                          D. What
 1. Where….you be tomorrow?
 1. are                             B. will                  C. do                                       D. did             

 

fđf

ggđ

dgdgdg

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan